تخصص ما فقط ارائه نرم افزارهای مالی بازرگانی ویژه اصناف ، شرکت های کوجک و متوسط خدماتی ،مهندسی ، تولیدی و بازرگانی است    

برداشت فایل های مورد نیاز
نرم افزارهای سری 90 سایر فایل های مورد نیاز
 

Copyright ©2000 Narmafzari Berelian Mehr Co. Ltd. (Brilliant Mehr Software) All rights reserved